Adatvédelmi irányelvek

A LERVERGER, d.o.o. (a továbbiakban: Qllook) a saját www.qllook.com/hu honlapján keresztül, interaktív szolgáltatásokat nyújt, ami a tartalmi irányításból, pénzügyi tranzakciók lefolytatásából, az eladás megszervezéséből és lebonyolításából, valamint az interneten keresztüli szolgáltatásnyújtásból áll.

A www.qllook.com/hu honlap használatával, egyértelmű, hogy teljes egészében megismerkedett és elfogadta az itt meghatározott Felhasználói feltételeket / Eladási feltételeket / Adatvédelmi irányelveket. Amennyiben ezek valamelyikével is nem ért egyet, és nem fogadja el őket, kérjük, ne használja a honlapot.

A Felhasználói feltételek a www.qllook.com/hu honlap használatát szabályozzák minden felhasználó számára. A weboldal Felhasználói feltételeinek ismerete után, a további felhasználás úgy tekinthető, hogy a felhasználó egyetért az itt meghatározott feltételekkel és szabályokkal, és hozzájárul ahhoz, hogy az internetes oldalt ilyen körülmények között használja.


A felhasználó köteles óvni a jelszavak titkosságát, amelyek akkor jelennek meg, amikor a Qllook szolgáltatásait veszi igénybe. Ugyanakkor, a végső felhasználó ismeri és egyetért azzal, hogy az internetes háló használatakor néha műszaki hiba léphet fel annak működésében, ennek következtében a szolgáltatás megszakad. Az ilyen és ehhez hasonló eseményeket a Qllook nem tudja ellenőrzés alatt tartani, emiatt a Qllook nem tud felelősséget vállalni semmilyen adatvesztésért vagy más egyéb hasonló eseményért, amik a Qllook szolgáltatásának ideje alatt előfordulhatnak.

A felhasználó tudomásul vette, hogy a www.qllook.com/hu honlap hozzáférése néha megszakadhat, ideiglenesen nem elérhető vagy szándékosan van kapcsolva, rendszeres karbantartási vagy egyéb okok miatt, amiért a Qllook nem felelős. A felhasználó vagy végső felhasználó minden olyan személy, aki bármi módon, akár közvetlen vagy közvetett módon használja vagy használta a Qllook szolgáltatásait.

A Qllook fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy megszüntesse tevékenységének bármely szegmensét, beleértve, és korlátozás nélkül az elérhetőség idejét, tartalmat, valamint a weboldal elérhetőségéhez és használatához szükséges eszközöket. Ugyanúgy, a Qllook megszüntetheti az információk vagy részinformációk küldését, módosíthatja vagy törölheti az adatátvitel bármely formáját, megváltoztathatja az adatátviteli sebességet, vagy azok bármilyen egyéb jellemzőit.

A Qllook fenntartja a jogát bármikor, előzetes bejelentés nélkül, amikor azt szükségesnek tartja, visszavonni vagy módosítani a weboldal Felhasználói feltételeinek / vagy az Adatvédelmi irányelvek bármely pontját.


A fent említett változások többek között jelenthetik bizonyos illetékek vagy díjak bevezetését is, ezért ajánljuk a felhasználónak, hogy időnként részleteiben újraolvassa az információkat, amiket a Felhasználói feltételek és Adatvédelmi irányelvek tartalmaznak, így értesülhetnek az esetleges változásokról.

Abban az esetben, ha a Felhasználói feltételek és Adatvédelmi irányelvek megváltoznak, de a felhasználó továbbra is használja a weboldalunkat, úgy tekintjük, hogy elfogadta a Felhasználói feltételek és Adatvédelmi irányelvek módosított változatát. A Felhasználói feltételek minden esetleges változása vagy törlése, harmadik személlyel szemben, a www.qllook.com/hu honlap megjelenésén való megjelentetés pillanatától érvényes. Az adott honlap bármely felhasználását, kivéve a módosított feltételek olvasását úgy értelmezzük, hogy a végső felhasználó elfogadta a változásokat.

A felhasználó kötelezettsége és kötelessége a www.qllook.com/hu honlapot kizárólag a Magyar Köztársaság előírásainak, valamint az általános erkölcsi és etikai alapelveknek megfelelően használni.

A felhasználó kizárólag a saját informatikai eszközeinek beszerzéséért és karbantartásáért felelős, beleértve a teljes hardver és szoftver felszerelést, amivel rendelkezik, és amit használ, valamint az egyéb szükséges hozzáférési felszerelést, ami szükséges a www.qllook.com/hu honlap használatához, ugyanakkor önállóan viseli az ezzel járó költségeket. A Qllook nem vállal felelősséget a végső felhasználó berendezéseiben vagy egyéb dolgokban esett káráért, ami a www.qllook.com/hu honlap használatakor merülhet fel.

A www.qllook.com/hu honlap használatakor egyértelmű, hogy a felhasználó egyetért, hogy minden kommunikációnak és interakciónak, ami a www.qllook.com/hu honlapon történik, meg kell felelnie ennek a Felhasználói feltételnek. A felhasználó ezen a honlapon nem tehet közzé, nem küldhet, nem tehet hozzáférhetővé semmilyen módon és semmilyen anyagot, aminek tartalmával bármilyen módon sérti mások jogait, pl. sérti, rágalmazza vagy akadályozza és veszélyezteti mások magánéletét stb., valamint illegális tartalmú és formájú anyagot. A Qllook fenntartja saját megítélési jogát, hogy döntsön, van-e kötelezettségszegés a felhasználó részéről.

A felhasználó, a Qllook előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem jelentethet meg, nem küldhet, vagy nem teheti hozzáférhetővé semmilyen módon a hirdetést-, reklámot- vagy bármely termék, ill. szolgáltatás kínálatát tartalmazó anyagot, valamint vallási, politikai és nem kereskedelmi megnyilvánulást, különösen nem toborozhatja a www.qllook.com/hu honlap más felhasználóit, hogy felhasználói legyenek olyan szolgáltatónak, ami közvetlen vagy közvetett módon a Qllook versenytársa.

A Qllook fenntartja a jogát, hogy maga ítélje meg a felhasználó által megszegett kötelezettségeket.

Minden anyag, ami a www.qllook.com/hu honlapján megjelenik, a Qllook tulajdonát képezi, ezek, mint olyanok, törvény által védettek, vagy a szerzői jog / védjegy / formatervezési minták jogos tulajdonosának beleegyezésével, vagy egyéb idevágó szükséges jóváhagyással használják. A Qllook, a www.qllook.com/hu honlapon megjelenő összes tartalomnak a szerzői jog tulajdonosa, ami a szabályos és akadálymentes projektek működéséhez szükséges.

Tilos minden olyan terjesztés, másolás, megosztás, megjelentetés vagy a weboldal módosítása a Qllook írásos engedélye nélkül. Az említett tilalmak bármilyen megszegése, a szerzői jog, a védjegy vagy más jogok megsértését jelenti, aminek következményei lehetnek, mint a szükségtelen bírósági eljárások, és a bűnvádi eljárások.

A felhasználó nem módosíthat, nem tehet közzé, nem közvetíthet, nem vehet részt a közvetítésben vagy eladásban, vagy bármi más módon nem használhatja fel a www.qllook.com/hu honlap tartalmát, sem egészében, sem részleteiben. Ezért tilos a letöltött anyag másolása, terjesztése, újra megosztása, kiadása vagy kereskedelmi felhasználása.

A felhasználó a www.qllook.com/hu honlapról letöltheti, kinyomtathatja vagy tárolhatja a szerzői joggal védett anyagot, abban az esetben, ha csakis magáncélból teszi ezt és a saját használatára.


A felhasználó határozottan elkötelezi magát, hogy a www.qllook.com/hu weboldalra nem tölt fel, nem jelentet meg, vagy semmilyen más módon nem teszi lehetővé a hozzáférést semmilyen anyagnak, amit szerzői jog, védjegy vagy egyéb jog véd, a jogtulajdonos kifejezett jóváhagyása nélkül, mint olyan, kizárólag egyedül felelős minden olyan kárért, ami megszegi ezt a kötelezettséget. Ahhoz az információhoz, hogy a weboldal bármely anyaga bizonyos jogokkal védett, a felhasználónak, egyedül kell hozzájutnia, ehhez a Qllook nem köteles információkat kiadni és megjelentetni.


A felhasználó által, a www.qllook.com/hu weboldal bármely részére feltöltött, és bármilyen tartalmú anyagért a felhasználó vállal felelősséget, hogy jogtulajdonos az adott anyagra, a Qllook számára érvényes, ingyenes korlátlan jogot / felhasználási engedélyt adott annak reprodukálására, módosítására, átdolgozására, megjelentetésére, lefordítására és terjesztésére. A többi felhasználónak az adott anyag hozzáférése, megtekintése, mentése és reprodukálása csakis és kizárólag a saját személyes használatára engedélyezett.


A felhasználó elfogadja, hogy a www.qllook.com/hu weboldalt csakis, kizárólag a saját felelősségére használja. A Qllook, harmadik személy bevonása nélkül, semmilyen módon nem garantálja, hogy a weboldal működése nem szakad meg, vagy nehézségekre kerül sor a működése során. Ugyanúgy, a Qllook nem vállal felelősséget e weboldal használatának következményeiért, mint a pontosság, megbízhatóság vagy bármilyen információ tartalmáért, ill. a szolgáltatás vagy áru minőségéért, ami az említett weboldalon megjelenik.

Ez a felelősségi nyilatkozat érvényes minden esetleges kárra vagy hiba okozta kárra, mint a törlés, megszakítás, számítógépes vírus, hiba, késedelem az átviteli műveletben, kommunikációs vonal megszakadása, lopás, szerződés felmondása, megsemmisülés vagy illetéktelen hozzáfélés, nem megfelelő viselkedés, hanyagság vagy más egyéb eset. A felhasználó elfogadja, hogy a Qllook nem felelős a másik felhasználó vagy harmadik személy nem megfelelő vagy törvénytelen magatartásáért, és a felhasználót terheli a lehetséges károk kockázata.


A Qllook semmi módon nem felelős olyan kárért, ami a www.qllook.com/hu weboldal használatának vagy a nem kivitelezhető használat esetleges következménye lehet.


A Qllook nem felelős azon anyagok tartalmáért, amit a felhasználó, előfizető, vagy illetéktelen felhasználó feltölt a www.qllook.com/hu weboldalra. Minden olyan tartalom, ami nincs összhangban a Felhasználási feltételek elveivel, bármikor eltávolíthatja, vagy változtathat tartalmán minden előzetes értesítés és magyarázat nélkül.


A Qllook minden pillanatban ellenőrzés alatt tudja tartani a www.qllook.com/hu weboldal tartalmát, különösen az interaktív részt, azzal a céllal, hogy biztosítsa, úgy a Felhasználási feltételek, mint a Magyar Köztársaság előírásainak a megfelelő tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a Qllook fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítsa azokat az anyagokat, amelyek megítélése szerint nincsenek összhangban az itt meghatározott feltételekkel, valamint törölje a jelszót vagy a felhasználói fiókot.

A felhasználó elfogadja, hogy az összes interaktív lehetőséget, különösen a privát üzeneteken keresztüli kommunikációt, chatet, fórumokon, vagy más módon küldött üzeneteket vagy nyilvános jellegű, és nem bizalmas jellegű információkat a Qllook nyomon tudja követni a közlések tartalmát felhasználók tudta vagy külön engedélye nélkül. Mivel a Qllook nem kötelezően ellenőrzi a www.qllook.com/hu weboldalon megjelent minden üzenet és információ tartalmát, a Qllook nem felelős azokért a cselekedetekért, amelyeket a felhasználó alkalmaz a www.qllook.com/hu weboldal bármely részén, ugyanúgy azokért a tartalmakért sem, amit a felhasználó az említett oldalon közzétesz.


A hozzászólások, üzenetek és egyéb információk megjelentetése a www.qllook.com/hu weboldalon, arra enged következtetni, hogy felhasználó a Qllook részére felhatalmazást ad a hozzászólások, üzenetek és egyéb információk felhasználásához promóciók, reklámok, piackutatás, vagy más egyéb jogilag megengedett célból.


A felhasználó határozottan elfogadja, hogy nem tehető felelőssé a Qllook, annak leányvállalatai, a vállalatfelelős személyei, munkatársai és ügynökei az esetleges károk és költségek megtérítéséért, beleértve a jogi költségeket is, amik a felhasználó által a www.qllook.com/hu honlap használatkor keletkezhetnek.

A Qllook bármikor megszakíthatja az üzleti kapcsolatot bármelyik felhasználóval, visszavonhatja a felhasználó nevet és jelszót / vagy megszüntetheti a felhasználói fiókot. Ebben az esetben már nem léteznek a felelősségre és kötelezettségekre vonatkozó feltételek. A Qllook, a www.qllook.com/hu weboldalon a felhasználó, harmadik fél, vagy jogtalan felhasználó által megjelentetett tartalom pontosságát, teljességét vagy alkalmazhatóságát nem garantálja.

A Qllook nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy veszteségekért, ami amiatt történik, mert a felhasználó a www.qllook.com/hu weboldal információira hagyatkozott.

A Qllook kifejezetten elhatárolja magát minden értelemben a www.qllook.com/hu weboldalon a harmadik fél által megjelentetett anyag tartalmától. Amennyiben a felhasználó egy harmadik fél számára lehetővé teszi a weboldalhoz való hozzáférést, ezt csakis és kizárólag saját felelősségére teszi, ami a Qllook teljes körű felelősség felmentését jelenti.

A www.qllook.com/hu weboldalon való regisztrációval / számlanyitással egyértelművé válik, hogy a felhasználó a Felhasználási feltételeket teljes egészében elolvasta.